Д-р Лиляна Ташкова

Неонатолог

Д-р Лиляна Ташкова

Д-р Лиляна Ташкова е завършила медицина в гр. Плевен, специалист е по детски болести и неонатология. Работи в отделение по неонатология в УМБАЛ Русе от 1983 г., а от 2016 г. е негов началник.  Има дългогодишен опит от приложение на механична вентилация с минимизирано време за провеждане, неинвазивно респираторно подпомагане (постоянно положително налягане в дихателните пътища чрез назален СРАР) и сърфактант терапия при лечение на Респираторен дистрес синдром при недоносени новородени.

"Подкрепям дейността на Фондацията и нейната мисия и съм загрижена за бъдещето на всяко недоносено дете."