Забавяне в детското развитие. Какво е важно да знаем?

Забавяне в детското развитие. Какво е важно да знаем?

На децата със забавяне в развитието им отнема повече време да развият нови умения, отколкото на повечето други деца.

Потърсете специалист по детско развитие, ако мислите, че Вашето дете може да има трудности в развитието.

Здравните специалисти, специалистите по ранно детско развитие, психолози, логопеди могат да подкрепят децата със забавяне в развитието.

За забавеното развитие
Когато вашите деца развиват своите физически, емоционални, социални и комуникативни умения по-бавно, отколкото се очаква, това се нарича забавяне в развитието.  То може да се проявява в начините, по които децата се движат, общуват, мислят и учат, или се държат с другите. Когато повече от една област е засегната, това може да се нарече цялостно забавено развитие.

Забавеното развитие може да бъде временно или да бъде знак за дългосрочен проблем. Дългосрочното забавяне в развитието се нарича още разстройство в развитието. Например обучителни трудности, детска церебрална парализа, интелектуални затруднения, разстройства от аутистичния спектър и др.

Обикновено специалистите използват термина „разстройство в развитието“ само докато успеят да разберат причината за забавянетото. Когато те я намерят, ще използват наименование, което обяснява по-добре състоянието на детето.

Признаци за забавяне в развитието
Всяко дете се развива по различен начин и има голям диапазон на „нормалното“ в детското развитие. Повод да потърсите мнението на специалист имате, ако забелязвате, че в продължение на няколко месеца, детето ви не развива двигателни, социални или езикови умения със същата скорост като връстниците си.

Притеснени сте от забавяне в развитието: какво да правите
Като родител вие познавате детето си по-добре от всеки друг. Ако сте загрижени за развитието на детето си, доверете се на инстинктите си и говорете с вашия личен лекар, с педиатър или потърсете мнението на специалист по детско развитие (психолог, логопед).

Тези специалисти могат да диагностицират забавяне в развитието след оценка на вашето дете. Или могат да ви насочат към други специалисти, които да ви помогнат.

Специалисти, които могат да помогнат на деца със забавяне в развитието

Освен вашият семеен лекар или педиатър, можете да потърсите за консултация и:

  • Аудиолог
  • Ерготерапевт
  • Физиотерапевт
  • Психолог
  • Ресурсен учител
  • Логопед

Да живееш със забавяне в развитието
Подобно на другите деца, децата със забавяне в развитието продължават да учат, но може да им отнема повече време да развиват нови умения или да учат по различен начин от останалите.

Например повечето деца усвояват нови умения бързо, използвайки примери. Но децата със забавяне в развитието имат нужда, уменията да бъдат усвоявани на малки, по-прости стъпки. Те имат нужда от повече време и възможности да се упражняват.

В предучилищна или училищна възраст детето ви може да се нуждае от допълнителна подкрепа, за да се справи добре. Винаги е добра идея да говорите с учителите относно нуждите на вашето дете. И ако то има поставена диагноза за психично или физическо увреждане, може да получите финансова или друга училищна подкрепа.

Ако детето ви има забавяне в развитието, е лесно да се увлечете прекалено в подкрепата на неговите нужди. Но е важно да се грижите за своето собствено състояние и да потърсите подкрепа и за себе си. Ако сте физически и психически добре, вие ще можете да се грижите по-добре за своето дете.

Причини за забавяне в развитието
Много различни неща могат да накарат децата да се развиват по-бавно от другите. Това може да са генетични особености, като Синдрома на Даун или да е породено от усложнения през бременността или раждането, като например преждевременно раждане.

Други причини за временно забавяне може да са физическо заболяване, дълъг престой в болница или стрес в семейството. В много случаи причината за забавяне в развитието не е известна.