неонатален

неонатален период – период на новороденото (от раждането до края на 1-ия месец)