Научен борд и консултативен съвет

Научен борд и консултативен съвет

Експерт, Световната Здравна Организация | Офис БългарияНеонатологНеонатологНеонатологНеонатологНеонатологНеонатологНеонатологОфталмологНеонатологЛекар, застъпник за качествено майчино и детско здравеопазванеНеонатологНеонатологНеонатологСпециалист Детски болести, Детска нефрология и хемодиализаНеонатологСоциален работникАдвокат по медицинско правоПсихотерапевтЛогопед