Доц. Д-р Михаил Околийски

Експерт, Световната Здравна Организация | Офис България

Доц. Д-р Михаил Околийски

Доц. д-р Михаил Околийски е експерт в Офиса на Световната здравна организация у нас от 2014 година насам. Завършва социална терапия през 1995 г. в Хумболтовия университет в Берлин, а през 1998 г. получава докторска степен по сексология от същия университет. От 1998 г. До 2014 г. работи като експерт в направление „Психично здраве” към НЦОЗA. Автор е на доклади и семинари в страни от Европа, Азия и САЩ. Има публикации в български и международни научни списания и в Международната енциклопедия по сексология.

Доц. Д-р Михаил Околийски подкрепя работата на фондация „Нашите недоносени деца“ от години. Освен патрон на благотворителната „Вечер на чудесата“ на фондацията, Доц. Околийски подкрепя организацията с експертни консултации в областта на здравеопазването и препоръките на СЗО, касаещи грижата за недоносените новородени.

Фондацията си партнира със СЗО и в посока подкрепа на психичното здраве, чрез реализиране на съвместен проект за осигуряване на безплатна психологическа подкрепа на семействата на недоносени деца по време на COVID-19.

„Всички насоки за добра практика на СЗО, включително най-новите, Рамката за пълноценни грижи и Насоките за проследяването на здравословната бременност, показват изключителната необходимост от многоспектърни усилия, насочени към всички нива на грижа спрямо най-уязвимите. Рамката на СЗО за пълноценни грижи за ранно детско развитие е свързвана с оцеляването и развитието на най-малките членове на обществото с цел  развиване на целия им човешки потенциал, без никакви компромиси.“ – споделя Доц. Д-р Михаил Околийски.

"За мен е чест да представлявам СЗО в научния борд на фондация "Нашите недоносени деца". СЗО и аз като експерт по психично здраве подкрепяме работата на ФННД, защото всички насоки за добра практика показват изключителната необходимост от многоспектърни и подкрепени експертно и финансово дейности на всички нива за грижи, насочени към особено уязвимите семейства."