Здравни приоритети

Недоносените бебета заслужават най-добрия възможен старт! Работата ни е фокусирана в следните здравни приоритети, които сформират философията ни за най-добра грижата за недоносените деца.

Бременност и проследяване

Бременност и проследяване

Предтерминните раждания са световен проблем и предизвикателство в клиничен и социален аспект. Въвежд…

Вижте още

Раждане и транспортиране

Раждане и транспортиране

Транспортиране на бебето се налага, когато неонатологичното отделение в болничното заведение, в коет…

Вижте още

Медицински процедури и рутинни грижи. Облекчаване на болката

Медицински процедури и рутинни грижи. Облекчаване на болката

Всяко бебе, прието в интензивен неонатологичен сектор, се нуждае от специално лечение, грижи и опред…

Вижте още

Изграждане на семейни стаи

Изграждане на семейни стаи

Един от основните приоритети на Фондация „Нашите недоносени деца“ е въвеждане на семейно…

Вижте още

Адаптиране на болничната среда

Адаптиране на болничната среда

Раждайки се преждевременно, бебето попада в една напълно различна от вътреутробната среда, за която …

Вижте още

Спасителна прегръдка за недоносените бебета – кенгуру-грижи

Спасителна прегръдка за недоносените бебета – кенгуру-грижи

Носенето на бебето чрез плътното му поставяне към гърдите на майката или таткото и придържането му с…

Вижте още

Проследяване на ранното детско развитие

Проследяване на ранното детско развитие

Преждевременно родените бебета и новородените с влошено здравословно състояние се намират в по-висок…

Вижте още

Оптимално хранене на бебето и детето

Оптимално хранене на бебето и детето

Кърменето и храненето с кърма на бебето се счита за биологичната норма, а начините, по които кърмене…

Вижте още

Семейно-ориентирана грижа и болничен престой

Семейно-ориентирана грижа и болничен престой

Семейно-ориентираната грижа се основава на разбирането, че активното участие на семейството в процес…

Вижте още

Безопасност и хигиена в неонатологичното отделение

Безопасност и хигиена в неонатологичното отделение

Хигиената има изключително важна роля в лечението и грижите, предоставяни в болнична среда. Мерките …

Вижте още

Палиативни грижи

Палиативни грижи

Педиатричните палиативни грижи са разглеждани като специален клон на палиативните грижи, но се основ…

Вижте още

Промотиране на психичното здраве

Промотиране на психичното здраве

Осигуряването на навременна и достъпна психологическа подкрепа е от изключителна важност за стабилиз…

Вижте още

Обучения

Обучения

Фондация “Нашите недоносени деца” работи както в областта на директното предоставяне на терапевтична…

Вижте още

Достъп до информация

Достъп до информация

Правото на достъп до актуална и научно достоверна информация е основно човешко право, а информиранос…

Вижте още

Адаптиране и имплементиране на добри практики на грижа

Адаптиране и имплементиране на добри практики на грижа

Фондация “Нашите недоносени деца” инвестира значима част от енергийния си, идеен и изследователски р…

Вижте още