Адаптиране и имплементиране на добри практики на грижа

Адаптиране и имплементиране на добри практики на грижа

Фондация “Нашите недоносени деца” инвестира значима част от енергийния си, идеен и изследователски ресурс в осъществяването на социалнозначими локални и национални изследвания върху практиките и политиките на грижа за недоносени новородени, бебета с влошено здравословно състояние и техните родители в страната. 

При реализиране на всяко едно от направленията си на работа – подобряване на средата в неонатологичните звена, изграждане на семейни стаи, развитие на семейно-ориентирана грижа в неонатологичните отделения, предоставяне на терапевтична подкрепа, Фондацията се води от, доказали значимостта си, практики от международния опит. 

Членството на ФННД в Европейската фондация за грижа за новородените EFCNI дава възможност на организацията за достъп до най-актуални международни и световни изследвания от областта на грижата за детското благополучие, както и до възможност за колаборация и обмяна на опит с утвърдени международни и световни експерти в сферата на медицината, детското развитие и политики на грижа.

Благодарение на активното си партньорство с над тридесет неонатологични отделения и подкрепа от най-утвърдените специалисти в областта на неонатологичните грижи в страната, Фондацията има възможност да адаптира и имплементира добри  практики по семейно-ориентирана грижа на национално ниво.