Медицински процедури и рутинни грижи. Облекчаване на болката

Медицински процедури и рутинни грижи. Облекчаване на болката

Всяко бебе, прието в интензивен неонатологичен сектор, се нуждае от специално лечение, грижи и определен набор от медицински процедури, подкрепящи неговото възстановяване. Докато някои от процедурите и грижите имат по-скоро рутинен характер, други се отличават с по-висока инвазивност и дискомфорт за новороденото. Световните препоръки, свързани с грижата за недоносените и болни новородени в интензивен сектор, призовават към обединяване на процедурите, когато това е възможно и съобразяването им с цикъла на сън и бодърстване на детето. Също така, добрите практики на грижа изискват осигуряването на физически комфорт и обезболяване на новороденото при осъществяването на процедури, свързани с болка и предпоставки за по-висок стрес.
Обединяването на процедурите предполага планирането им в рамките на един времеви отрязък, което е предпоставка за гарантиране на достатъчно дълъг период на покой без прекъсване на съня на недоносеното. Доколкото сънят е времето на най-интензивно развитие на мозъка, съхраняването му е от изключително значение за оптималното развитие на всяко новородено недоносено бебе. В този смисъл, следва рутинните грижи, свързани със смяна на пелени, други хигиенни процедури и хранене да бъдат съобразени с индивидуалния ритъм на сън и бодърстване на бебето.
Заради своята незряла нервна система, новородените недоносени бебета имат висока сензорна чувствителност, което ги прави силно уязвими по отношение на процедури като вземане на кръв, интравенозна инфузия, поставяне на абокат и други медицински процедури в неонатологичното отделение. Незрялостта на нервната система е свързана и с нарушена способност за точно локализиране на болката, което води до глобалното й усещане. В тази връзка, обезболяването на недоносените и болни новородени преди извършване на планираните процедури е от съществено значение за поддържане на ниски нива на стрес в организма им, което е свързано и с цялостното функциониране на сърдечно-съдовата, ендокринната и нервната система, както и психо-емоционалното развитие на децата.
Международните препоръки, свързани с обезболяването на недоносените новородени акцентират както върху възможността за използване на достъпни и ефективни методи, като прилагането на монозахариди (глюкоза), така и върху обезболяващия ефект от прилагането на метода кожа-до-кожа между родител и бебе при осъществяването на потенциално болезнени медицински процедури, когато това е възможно.