Адаптиране на болничната среда

Адаптиране на болничната среда

Раждайки се преждевременно, бебето попада в една напълно различна от вътреутробната среда, за която не е подготвено. Светлината и шума от външната среда представляват една своеобразна атака за сетивата му, която то не е готово да посрещне и да се справи. Това прави прилагането на подходи за адаптиране на външната среда към потребностите на новороденото и максималното й доближаване до вътреутробната такава, особено важна задача. Адаптирането на средата не е “прищявка”, а условие за оптималното възстановяване на бебето чрез създаване на необходимия комфорт. Редуцирането на външните шумове и светлина в помещението способстват за по-дългите фази на дълбок сън, което осигурява пълноценното развитие на бебешкия мозък. 

Обичайно, средата в неонатологичните отделения е изпълнена със звуци от средата, идващи от различни апарати, отговорни за проследяването на състоянието на новородените. Световните препоръки са за стремеж към редуциране на тези шумове чрез настройване на сигналите от апаратурата на по-ниска степен, така че да оказват минимално въздействие върху бебетата в отделението.

Редуцирането на светлината, от своя страна, е лесно постижимо посредством използването на покривала за кувьози, които не позволяват проникването на външна светлина в кувьоза на бебето.  Доброволците на Фондация “Нашите недоносени деца” изработват такива за целите на всички неонатологични звена, заявили нужда, в страната. 

Анатомичното гнездо е още едно средство, обезпечаващо пълноценното развитие на преждевременно роденото бебе, като симулира усещането за продължаващо вътреутробно развитие. Анатомичното гнездо подкрепя цялостното физически и невро-просихологическо развитие на бебето, давайки му възможност за регрупирано движение, което не само успокоява бебето, но е превенция срещу последици върху опорно-двигателния апарат от екстензията, която настъпва при поставяне на бебето извън гнездото. В допълнение, гнездото предотвратява несиметричната стойка, при която едното рамо е по-високо от другото, както и развитието на сколиоза. Има благоприятно въздействие като превенция на рефлукса при новородените и обезпечава по-продължителния сън, давайки необходимото усещане за спокойствие и сигурност на бебето.

Когато бебето е в майчината утроба, често се захваща за пъпната връв в ситуация на стрес. Извън утробата обаче, новороденото е лишено от тази възможност, което често води до неволни самонаранявания чрез издърпване с ръце на системи, сонди и други медицински приспособления, намиращи се по тялото му или в кувьоза. За бъде предотвратено това обстоятелство, доброволците на Фондация “Нашите недоносени деца” изработват специали плетени октоподи, чиито пипала наподобяват пъпната връв. Така, в ситуация на стрес, бебето може да стисне в длан пипалото на октопода в кувьоза си, вместо да си причини болка, дръпвайки някоя от тръбичките по себе си. Плетивата от този вид, както и плетени шапчици и терлички, подкрепящи бебето в осъществяването на топлинна регулация се изпращат на регулярна база от Фондацията към всички неонатологични отделения в страната, заявили такава необходимост. 

Адаптирането на средата в неонатологичното отделение се отнася и до осигуряването на условия за развитие на семейно-ориентиран подход на грижа, насърчаване на кърменето и практикуването на кенгуру-грижи. В този смисъл, от особена важност е начинът, по който са обособени пространствата в отделението, така че родителите да се чувстват достатъчно спокойно и в уединение с новородените си.