Изграждане на семейни стаи

Изграждане на семейни стаи

Един от основните приоритети на Фондация „Нашите недоносени деца“ е въвеждане на семейно-ориентирана грижа за недоносените бебета по време на болничния им престой. Това изисква разширен достъп на родителите до неонатологичните отделения, както и възможност за практикуване на кенгуру-грижа (контакт кожа-до-кожа) и включване в ежедневните грижи за бебето.

Ползата от контакта на новороденото, особено недоносено бебе с неговите родители е неуспорима. За това в развитите здравни системи по света, стаите от семеен тип са нещо напълно естествено. Това са помещения, които се оборудват според нуждите на недоносеното новородено бебе, където то може да прекарва време с родителите си, където те могат бъдат обучени как да се грижат за бебето си. Майката има възможност да кърми или да изцежда кърма за бебето си, като в същото време семейната стая им осигурява защитено пространство, което е от изключително значение в подобна стресова за семейството ситуация.

Семейната стая позволява също така практикуване на препоръчвания от Световната Здравна Организация метод, наречен кенгуру-грижа. Доказано е, че този метод, при който майката и бебето са поставени в непосредствена близост, кожа до кожа, има голямо значение за подобряване състоянието на бебето, стабилизиране на неговите жизнени показатели, синхронизиране на дишането му с това на майката, подпомагане на кърменето и пр. Доказано е, че кенгуру-грижата значително намалява болничния престой на недоносените бебета. Чрез изграждането на стаи от семеен тип в българските неонатологични отделения, Фондация „Нашите недоносени деца“ цели подобряване на грижата за недоносените деца, а също така осигуряване на възможност за изграждане на връзката между родителите и новороденото.

До този момент с подкрепата на дарители и корпоративни партньори успяхме да изградим семейни стаи в отделенията в градовете: София, Велико Търново, Пловдив, Сливен, Русе, Стара Загора, Търговище, Пазарджик и спомогнахме за сформиране на кът за кенгуру-грижи и кърмене в семейна стая в отделението в Бургас. Фондация “Нашите недоносени деца” се стреми да подкрепя разкриването на поне една семейна стая в страната всяка година.