Раждане и транспортиране

Раждане и транспортиране

Транспортиране на бебето се налага, когато неонатологичното отделение в болничното заведение, в което се е случило раждането, не притежава необходимото ниво на компетентност, за да се погрижи за бебето. Неонатологичните отделения в България са организирани в три степени на компетентност, съобразно брой раждания, оборудване с медицинска апаратура, персонал, извършвани медицински дей­ности. Транспортиране на недоносеното се налага, когато то се нуждае от по-високо ниво неонатологична помощ – апаратно подпомагане на дишането, лечение със сърфактант, продължителна интензивна терапия, изследвания, проследяване и други.

Транспортирането на новородено недоносено дете е изключително отговорна дейност. Неонатологът/педиатърът, присъствал на раждането, поема първите грижи и реанимация на недоносеното дете. Съобразно регламентирани изисквания за превеждане на недоносено новородено (съгл. медицински стандарт “Неонатология”), той преценява необходимостта от транспортиране на детето. Според състоянието на новороденото, това може да стане по спешност или да се планира подходящо за това време. Лекарят организира транспорта на бебето, като се свързва със съответната болница и отделение, представя случая и уговаря приблизителното време на пристигането на детето. По време на транспортирането, което се осъществява с оборудвана линейка, грижата и наблюдението на бебето се поема от лекар. При необходимост, като втори член на екипа може да бъде включена медицинска сестра/акушерка. 

В контекста на стремежа си към оказване на подкрепа на неонатологичните отделения в страната, Фондация “Нашите недоносени деца” работи за осигуряването на животоспасяваща апаратура, необходима за безопасното транспортиране на новородените, както и за придържане към най-висок стандарт на грижа при оказването на медицинска помощ и транспортиране на недоносените новородени, нуждаещи се от интензивно лечение.