Семейно-ориентирана грижа и болничен престой

Семейно-ориентирана грижа и болничен престой

Семейно-ориентираната грижа се основава на разбирането, че активното участие на семейството в процеса на възстановяване и грижа за бебето в неонатологичното отделение е от ключова роля за неговото пълноценно развитие. Семейно-ориентираната и развитийна грижа в неонатологичните отделения има директно въздействие както върху непосредственото състояние на бебето и неговото семейство, така и върху дългосрочното му развитие. Ето защо не би било преувеличено да заявим, че възприемането на тази философия на грижа има своите основания в централни детски права като правото на достъп до най-високо качество на здравеопазване и правото на пълноценно развитие.

Сред значимите ползи за бебетата и семействата от практикуването на семейно-ориентирана и развитийна грижа са:

  • Намаляване на преживяванията на стрес и депресия при родителите;
  • Овластяване и придобиване на лична увереност в уменията за грижа на семействата;
  • Възстановяване на преждевременно прекъснатата връзка между бебето и майката чрез практикуване на кенгуру-грижи и кърмене;
  • Редуциране на преживяванията на стрес и болка при бебетата;
  • По-спокоен и продължителен сън и по-добро неврологично развитие;
  • Редуциране на болничния престой и по-бързо възстановяване;
  • Благоприятно дългосрочно въздействие върху психо-емоционалното и когнитивно развитие на детето.

В работата си ние, от Фондация „Нашите недоносени деца“, винаги сме били водени от разбирането, че всяко дете носи своя уникалност, която трябва да бъде внимателно изследвана, разбирана и следвана, за да разгърне то възможностите си в най-пълния им вид. Вярваме, че мисленето и грижата за всяко човешко същество трябва да се случва през разбирането за неотделимата цялост на личността и нейните физически, психологически, духовни и социални измерения.