Светлана Картунова

Логопед

Светлана Картунова

Светлана Картунова-Томова е магистър логопед и тифлопедагог с интереси и практика в сферата на ранната интервенция, процесите на сензорната интеграция и преработка, хранене и интеракции.

Специализира като консултант по кърмене към Национална асоциация за подкрепа на кърменето (НАПК) и се сертифицира като International Board-Certified Lactation Consultant (IBCLC). Основател е на „Детски истории“ – Обединена терапевтична практика, която се развива от 2008 г. и понастоящем.

 

 

 

 

"Ранното въздействие и подкрепа, която се реализира към недоносените деца е най-добрата превенция за проблеми в развитието им. Семействата на тези деца имат нужда от информация, човешко отношение и квалифицирана специализирана помощ.”