Доц. Д-р Ралица Георгиева

Неонатолог

Доц. Д-р Ралица Георгиева

От 1991 г. работи в Клиниката по неонатология в Специализирана болница за активно лечение на детски болести като към момента е Началник на неонатологичното отделение и преподава в Медицински университет – София.

Специализирала е в Университет Ерланген (Нюрнберг, Германия) – ултразвуково изследване на ЦНС и интензивно лечение в неонатологията; Париж, Франция – дихателна реанимация на новородени деца, профилактика на вътреболнични инфекции в интензивни неонатологични отделения, неврологични заболявания на новороденото дете; Стокхолм, Швеция – основни проблеми на изкуствената вентилация в неонаталния период; Линц, Австрия – функционална диагностика на централната нервна система при новородени деца и др. Обучава студенти по медицина, специализиращи лекари педиатрия и неонатология, както и продължителна квалификация на неонатолози.

Клиничната й дейност е в областите: дихателна реанимация и високоспециализирано интензивно лечение на новородени деца, диагностика и лечение на новородени деца с неврологични заболявания, ултразвуково изследване на ЦНС в неонаталния период, проследяване на високорискови новородени деца.

"С удоволствие подкрепяме Фондацията ,тъй като тя направи изключително много за подобряване на комплексната грижа за недоносените деца, снабдяване на неонатологичните отделения със специализирана апаратура и оптимизиране на участието на семейството в ранните грижи и проследяването на рисковите недоносени деца.”