Мария Шаркова

Адвокат по медицинско право

Мария Шаркова

Адвокат Мария Шаркова работи в областта на медицинското право над 10 години.

Завършила е Английската гимназия в Пловдив, а после и Софийски университет „Свети Климент Охридски“, специалност „Право“.

През последните години е активен лектор и „ученик“ в областта на медицинското право. Проявява особен интерес към теми за пациентска безопасност, човешки права в здравеопазването, алтернативни способи за решаване на спорове в здравеопазването.

Адв. Шаркова е член на Европейска асоциация по медицинско право (EAHL). Има множество специализации в областта на медицинското право и правата на децата. Също така и управляващ съдружник  на Адвокатско дружество „Шаркова и партньори“, което специализира изцяло в областта на медицинското право.

"Част съм от Научния борд и Консултативен съвет към Фондация “Нашите недоносени деца” най - малко по две причини. Лична, защото синът ми се роди недоносен и професионална, защото вярвам, че само с общи усилия можем да подобрим детското здравеопазване. Освен това вярвам силно в каузата на тази организация и резултатите, които постига.”