Проф. Д-р Боряна Слънчева

Неонатолог

Проф. Д-р Боряна Слънчева

Проф. Д-р Боряна Слънчева завършва висшето си образование специалност – медицина в Медицинска академия София през 1979 г.. През 1989 г. има призната специалност по педиатрия, а от 1997 г. и специалност по неонатология.

През 2005 защитава дисертация за образователно научна степен “Доктор” на тема “Бъбречна функция при рискови новородени с ниско и екстремно ниско тегло”.

Работи в областта на продължителната дихателна реанимация: използване на различни техники на апаратна вентилация, особености и нови направления, върху проблеми в адаптацията при недоносени с много ниско и екстремно ниско тегло при раждането, върху проблемите на вродените бактериални инфекции и нозокомиални инфекции в неонаталните интензивни отделения – перспективи, антибиотична политика, проучвания свързани с особеностите на бъбречната функция при недоносените деца. Има завършени курсове по абдоминална ехография и ехография в педиатрията. Водещ изследовател е в разработване на програма за профилактика на мозъчните кръвоизливи при деца с ниско и екстремно ниско тегло.

Към момента проф. д-р Боряна Слънчева е завеждащ неонатологичното отделение към СБАЛАГ “Майчин дом”, гр. София. Член е на дружеството по акушерство и гинекология и е Член на управителния съвет Асоциацията по неонатология.