Проф. Д-р Мая Кръстева

Неонатолог

Проф. Д-р Мая Кръстева

Проф. Д-р Мая Кръстева – Вилмош, дм, е специалист по педиатрия и неонатология. Ръководи отделението по неонатология към Университетската болница Свети Георги, гр. Пловдив от 2001 г.

През 2001 г. получава научното звание “доцент”, а през 2014 г. “Професор”. 

През 2005 г. проф. д-р Кръстева завършва квалификационен курс по здравен мениджмънт и работи като Републикански консултант – специалист в областта на неонатологията за Южна България. 

Член е на Българската асоциация по неонатология.