Доц. Д-р Виолета Чернодринска

Офталмолог

Доц. Д-р Виолета Чернодринска

Доц. Виолета Чернодринска завършва медицина в МУ – София през 1996 г. Специализира в Детско очно отделение в УМБАЛ „Александровска”. През 2002 г. защитава дисертация на тема „Ретинопатия на недоносените – епидемиология, профилактика и лечение” и придобива образователна и научна степен „доктор“. През същата година печели наградата „Проф. Стоимен Дъбов” за млад специалист с най-значим научен принос. През 2009 г. се дипломира като магистър във Факултета по обществено здраве към МУ – София, специалност „Здравен мениджмънт”.

В периода от 2014 до 2019 г. е началник детско очно отделение УМБАЛ “Александровска”.

Доц. Чернодринска специализира детски очни болести в Moorfields Eye Hospital, Англия, Department of Ophthalmology University Hospital, Япония, Clinique ophtalmologique Universitaire de Creteil, Франция, Hopital Necker-Enfants Malades Service d’ophtalmologie, Франция.