Д-р Снежинка Цветкова

Неонатолог

Д-р Снежинка Цветкова

Д-р Снежинка Цветкова е завършила е медицина във ВМИ – Варна през 1983 г. През 1990 г. придобива специалност детски болести, а през 2008 г. Неонатология. През 2004 г. защитава магистърска степен по здравен мениджмънт. Специализира в МА-София и Университет Рене Декант (Болница Кошен) – Париж, Франция. Днес д-р Цветкова е завеждащ неонатологично отделение към МУ Варна “”Проф. д-р Параскев Стоянов”.

Член е на Българската неонатологична асоциация и на Педиатричната асоциация.