Д-р Бояна Петкова

Лекар, застъпник за качествено майчино и детско здравеопазване

Д-р Бояна Петкова

Д-р Бояна Петкова е завършила медицина в Медицинския университет “Шарите” в Берлин. Има опит като клиничен ординатор в Клиниката по пулмология с интензивен сектор към СБАЛБД “Проф. Д-р Иван Митев” – София. От близо 10 години е активист в областта на майчиното и детско здравеопазване с фокус върху подобряване на цялостната система за грижи за бременната и раждащата жена. През 2012 год. основава фондация „Макове за Мери” за подкрепа на родители, преживели перинатална загуба, с която постига промени в Закона за гражданска регистрация, които позволяват мъртвородените бебета да бъдат погребвани или кремирани. По-късно основава и Фондация “Ида” за изграждането на система за палиативни грижи за деца в България.

Д-р Петкова работи с фондация „Нашите недоносени деца“ в качеството си на здравен експерт и застъпник в сферата на майчиното и детско здравеопазване от години. Освен в редица застъпнически инициативи, Д-р Петкова подкрепя организацията в различни проекти, насочени към семействата на недоносени деца. Д-р Петкова участва и в разписването на Проекта за Национална програма за проследяване на здравето на преждевременно родени деца от 0 до 7-годишна възраст.

"Член съм на Научния борд на Фондацията, защото вярвам, че медицината, базирана на доказателства сочи пътя към по-добрата и по-сигурна грижа за всички деца, не само за недоносените бебета. Мултидисциплинарният подход е осигурителната мрежа, която дава възможност да разпознаем и обгрижим нуждите на всяко бебе и семейство."