Търси се: логопед за Център за детско развитие “Малки чудеса”, гр. София

Търси се: логопед за Център за детско развитие “Малки чудеса”, гр. София

Искате ли да станете част от усмихнат и сплотен екип?

Вдъхновява ли ви работата с деца и възможността да помагате на другите?
Търсите ли възможност за професионално развитие с гъвкаво работно време и в приятелска обстановка?

Ние търсим точно Вас!

Фондация „Нашите недоносени деца“ разширява екипа си и има свободна позиция за логопед.

Каква ще е Вашата работа?

 • Провеждане на консултации и терапевтични сесии с деца и семейства в Център за детско развитие „Малки чудеса“ в съответствие с вътрешните политики за работа с деца и спазване на етичния кодекс на фондацията и центъра;
 • Осъществяване на индивидуална и групова работа с деца и родители;
 • Изготвяне на логопедична оценка, оценка на развитието и индивидуални планове за терапевтична работа;
 • Участие в екипни срещи и обсъждания;
 • Водене на необходимата документация и отчетност;
 • Отношение към нашата кауза и осъществяването на обществено-полезна дейност;
 • Работа в екип с останалите специалисти в Центъра – психолози, ерготерапевт, специалист ранна детска интервенция; рехабилитатор
 • Чувство за отговорност и умения за работа в екип. Това не е просто стандартно изискване като във всяка друга обява за работа. За нас е от изключително значение умението да работим ЗАЕДНО, защото вярваме, че само така можем да постигаме оптимални резултати.

Какво очакваме?

 • Притежавате бакалавърска и магистърска степен по “Логопедия”, с предимство са кандидатите със завършена магистърска степен;
 • Имате опит в работата с деца с трудности в развитието или увреждания и опит във воденето на случаи поне 1 година;
 • Имате опит в работата с деца с обучителни затруднения – специфични езикови нарушения (СЕН), разстройство на експресивната и импресивната страна на езика, нарушения в плавността на речта, диспраксия, дислексия, дисграфия и др.
 • Притежавате отлични комуникативни умения и умения за работа в екип;
 • Притежавате висока езикова компетентност и говорни умения;
 • Наличието на допълнителни обучения и специализации в областта на диагностика, превенция и терапия на обучителни трудности ще се считат за предимство;
 • Обичате работата си и желаете да се развивате професионално.

Какво предлагаме?

 • Трудов договор (позицията е по заместване)
 • Възможност за гъвкаво работно време на 4 часов работен ден;
 • Допълнителен платен отпуск;
 • Възможност за професионална реализация;
 • Баланс между работа и почивка;
 • Работа в отлична работна атмосфера и с приятелски екип;
 • Комуникативно работно място;
 • Осигурена професионална екипна супервизия;
 • Ние ценим желанието на всеки специалист да се развива, затова вярваме, че си струва да инвестираме в допълнителни обучения за хората, които работят с нас.

Приятелската атмосфера, сътрудничеството, сплотената работа в екип, подкрепата и разбирането за работещите майки и споделянето на моменти заедно са също изключително важни за нас!

Ако смятате, че сте човекът, който търсим, моля изпратете Вашата автобиография и няколко думи за мотивацията си да работите в Център за детско развитие „Малки чудеса“ на имейл: office@premature-bg.com.

ЩЕ СЕ СВЪРЖЕМ САМО С ОДОБРЕНИТЕ ПО ДОКУМЕНТИ КАНДИДАТИ.
Кандидатурите ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност по смисъла на ЗЗЛД.

 


Вярваме, че екипът е най-ценният ресурс на всяка организация!


Възможност за дистанционна работа

Възможност за дистанционна работа

Гъвкаво работно време при нужда

Гъвкаво работно време при нужда

Допълнителен платен отпуск

Допълнителен платен отпуск

Допълнителна квалификация

Допълнителна квалификация

Екипна месечна супервизия

Екипна месечна супервизия

Индивидуална супервизия

Индивидуална супервизия

Баланс между работа и почивка

Баланс между работа и почивка

Възможност за развитие

Възможност за развитие

Свържи се с нас

Научи още за работата на фондация "Нашите недоносени деца"