анемия

малокръвие – недостиг на червени кръвни телца и/или хемоглобин в кръвта