хемокултура

посявка на кръв в специална среда с цел изолиране на микробна инфекция