хипервентилация

повишена вентилация на белите дробове поради учестено и задълбочено дишане.