млечна жлеза

състои се от 15-20 сложни тубулоалвеоларни жлези, които се смятат за видоизменени потни жлези. В края на бременността и през време на лактацията жлезите отделят секрет – майчино мляко.