полиоенцефалит

остро инфекциозно възпаление на сивото вещество на главния мозък