респираторен дистрес синдром

нарича се още синдром на дихателната неодостатъчност – състояние, при което детето не получава достатъчно количество кислород