урея

предсавлява 50% от небелтъчните азотсъдържащи вещества. Синтезира се единствено в черния дроб. По-голямата част от уреята се отделя с урината. Малки количества се екскретират през гастроинтестиналния тракт и кожата.