заушка

епидемичен паротит – остро инфекциозно заболяване с вирусна етиология. Протича с оток на слюнчените жлези.