Bosch Инженеринг Център София

Bosch Инженеринг Център София

Бош е водещ световен доставчик за автомобилната индустрия със силни пазарни позиции в различни области. Компанията развива Бош Инженеринг Център София, за да отговори на новите технологии, на революционните промени в автомобилостроенето и на изискванията на своите клиенти.

В новия център близо 400 талантливи софтуерни специалисти разработват иновативни технологии за автомобилната индустрия в области като системи за помощ на водача, автоматизирано шофиране и електромобилност. Центърът има за цел да се превърне в хъб за най-новите софтуерни решения за производителите на автомобили.

С откриването на Инженеринг Център София, Бош създава и мащабна програма за развитие на служителите. Софтуерните инженери на новия център имат възможност да работят по най-новите проекти за автомобилни технологии, като например системи за автоматизирано шофиране, които включват системи за мониторинг и оценка на поведението на водача в превозното средство; изкуствен интелект (AI), който обработва входящите данни, взема решения и инициира действия за управление на автомобила, така че да се предотвратят инциденти.

Бош Инженеринг Център София подкрепя Фондация „Нашите недоносени деца“, която се застъпва за правото на най-висок стандарт на грижа за недоносени бебета и техните семейства.

Мисията на Фондацията съвпада с визията и ценностите на Центъра да осигурява сигурна и спокойна семейна среда. Партньорството е част от цялостната стратегия на компанията да подкрепя социално отговорни инициативи, организации и значими каузи.

Нашият стремеж е да подпомогнем благородната кауза на Фондацията да осигури най-добрата грижа на преждевременно родените бебета и да се погрижи за семействата им.

Динко Русев

Инженеринг директор