Management Financial Group

Management Financial Group

Management Financial Group (MFG) е холдинг, който обхваща в структурата си водещи компании, специализирани в областта на предоставянето на небанкови финансови услуги в Централна и Източна Европа. MFG управлява богато портфолио от успешни бизнес начинания в сферата на потребителското кредитиране, финансирането на микро и малки предприятия, дигиталното кредитиране и други алтернативни финансови продукти и услуги.

В Management Financial Group се водим от нашата мисия да осигурим достъп до финансиране за всички хора. С постоянство доказваме, че сме общественозначими, социално-отговорни и развиваме както икономиката, така и живота на нашите клиенти.

Работим ентусиазирано, за да се превърнем във водеща и устойчива група от компании с високотехнологични финансови продукти и услуги в полза на потребителите, служителите и обществото. Споделяме знания, опит и различен мироглед във фирмите ни и не поставяме граници, за да можем заедно да реализираме целите си.

Management Financial Group мисли в дългосрочен план за бъдещето. Ето защо избраха да подкрепят и дейността на Център за детско развитие „Малки чудеса“ – защото вярват, че всяко дете има право на достойно настояще, в което необходимата терапевтична подкрепа е достъпна, навременна и проправяща път към едно пълноценно бъдеще.