Melon Bulgaria

Melon Bulgaria

Мелън е българска софтуерна компания на 17 години с офиси в София, Велико Търново, Прищина и Скопие. Разработват цялостни софтуерни решения, както за стартиращи, малки и средни компании, така и за големи корпоративни клиенти. Екипът им е от над 300 дивелъпъри, специалисти в областта на уеб и мобилните технологии, дизайн на потребителски интерфейс, системна поддръжка и осигуряване на качество.

„Нашите служители винаги са предлагали различни каузи, които да подкрепим от името на компанията. Преди 5 години систематизирахме усилията си, за да имаме ясни критерии, а и да постигнем по-устойчив ефект. Определихме годишен бюджет, а програмистите ни от всички офиси – по какъв начин и на какви проекти да помагаме. Така се роди програмата ни за корпоративна социална отговорност. Заради пандемията отменихме много събития и пренасочихме бюджета си за тях към организации, които отговарят на параметрите й, а и пряко работят за справянето с последствията от кризата. Много ни хареса подхода на „Нашите недоносени деца“, които бързо са се адаптирали и реално са помогнали на толкова много семейства – изолирани, сами и уплашени вкъщи. Затова и избрахме да ги подкрепим за втора поредна година.“

"Много ни хареса подхода на фондация „Нашите недоносени деца“, които бързо се адаптират и реално помагат на толкова много семейства – изолирани, сами и уплашени вкъщи. Затова и избрахме да ги подкрепим за поредна година."