Деница Дунева

Доброволец

Деница Дунева

Деница работи в лизингова компания, а в свободното си време обича да се разхожда, да ходи на екскурзии и да се забавлява със сина си. 

Личната история на нейна близка приятелка я мотивира да се включи в нашата доброволческа мрежа още през 2013 година. 

“В личен план се чувствам благодарна, че мога да допринеса за кауза, която може да помогне и на други хора.” 

Смята, че е лесно и хубаво да прави добро, както че и правенето на добри дела е присъщо на всеки човек. 

Дени, какво цениш най-много в работата си на доброволец? 

“Срещата с различни хора, срещата с много сърцати и силни личности.”

“В личен план се чувствам благодарна, че мога да допринеса за кауза, която може да помогне и на други хора.”