Мария Христова

Доброволец

Мария Христова

Мария е от град Бургас, завършила е Професионална гимназия по туризъм, към момента е студентка по предучилищна и начална училищна педагогика в Университет “Проф. д-р Асен Златаров”. През свободното си време обича да се разхожда, да излиза с приятели, а напоследък отлично го съчетава с благотворителна дейност. 

Мария споделя, че това да е полезна по някакъв начин я мотивира да се включи като доброволец в нашата инициатива “Превеждай актуални материали за детското развитие”.

“Чувствам се удовлетворена, когато има с какво да помогна. Винаги съм харесвала да бъда доброволец или да дарявам средства, материални неща за различни каузи.” 

Не смята, че е трудно да правиш добро е днешно време.

“Желанието да правиш добро и знанието, че си подпомогнал по някакъв начин за малко по-добро бъдеще, е най-ценното нещо, което получавам от работата си на доброволец.”  

Мария, би ли казала едно вдъхновяващо послание към хората, за да запалим доброволчеството у тях? 

“Всички ние сме хора, живеем един сред други, по-лесно е да си помагаме отколкото да се мразим. Ако взаимно не си помагаме, няма да има смисъл да живеем.”

“Желанието да правиш добро и знанието, че си подпомогнал по някакъв начин за малко по-добро бъдеще, е най-ценното нещо, което получавам от работата си на доброволец.”