брусница

морбили, дребна шарка – остро инфекциозно заболяване с вирусна етиология.