цианова

синкаво оцветяване на кожата и видимите лигавици с различен оттенък