диастолично кръвно налягане

горна граница на кръвното налягане; тази стойност описва налягането, когато сърцето се отпуска и се пълни отново с кръв