ентероптоза

смъкване, спадане на червата, по-ниско разположение на червата в коремната кухина