флегмони

дифузно остро гнойно възпаление на рехавата съединителна тъкан