гастроскопия

ендоскопско изследване, при което се визуализира вътрешността на стомаха с помощта на гастроскоп