хипербилирубинемия

висока концентрация на билирубина в кръвта, което обикновено води до жълтеница