интубация

въвеждане на тръба в кух орган, главно в ларинкса, трахеята.