изкуствено дишане

изкуствена вентилация на белите дробове при липсващо дишане