малеол

глезен, кръгловат израстък от двете страни на глезенната става. Различават се вътрешен глезен и външен глезен.