оплождане

процес на сливане на две хаплоидни клетки – яйцеклетка и сперматозиод и образуване на диплоидна клетка – зигота