рекрудесценция

влошаване на състоянието след период на подобрение