синагис

Синагис принадлежи към група лекарства с название имуноглоболини. Активното вещество е palivizumab, което е моноклонално антитяло. Антителата са протеини, които предпазват от инфекции. Palivizumab е изкуствено моноклонално антитяло, което действа на един вирус, наречен респираторен синцитиален вирус. Използва се, когато детето е изложено на повишен риск от заболявания, причинявани от респираторния синцитиален вирус RSV. Такива заболявания обикновено настъпват през зимните и ранните пролетни месеци. Вирусът може да предисвика сериозни инфекции на белия дроб на детето, което да доведе до неговото хоспитализиране. Синагис е лекарство, което предпазва детето от развитие на тежки заболявания, причинени от RSV. Използва се при деца, родени през 35 г.с. Или по-рано и които при настъпване на сезона на RSV са до 6 месечна възраст; при деца до 2 години, при които се е налагало лечение на бронхопулмонална дисплазия през предходните 6 месеца; при деца до 2 години с хемодинамично значимо вродено сърдечно заболяване.