Търсим помещение за откриване на център в подкрепа на недоносените деца и техните семейства

Търсим помещение за откриване на център в подкрепа на недоносените деца и техните семейства

На 17-ти ноември – Световния ден на недоносените деца, Фондация “Нашите недоносени деца” организира събитие, с което  поставихме началото на кампанията за създаване на първия семеен център, фокусиран изцяло върху нуждите на недоносените деца и техните семейства.

В световен мащаб е добре известно, че комплексната подкрепа, насочена към тези семейства дава изключително добри резултати по отношение на развитието им и социалната адаптация. Решението ни да стартираме кампания за изграждането на първия подобен център в България се базира, както на нашия личен опит, така и наблюденията ни върху нуждите на стотици семейства, с които се срещаме в работата си във фондацията. Поради тази причина тази година проведохме социологическо проучване сред родителите, относно техните нужди и предизвикателствата, с които се сблъскват. От него успяхме да изведем основните проблеми, върху които е необходимо да насочим усилията си.

Обръщаме се към всички вас с огромна молба да ни помогнете и подкрепите в осъществяването на тази мечта. За тази цел ни е необходимо предоставяне за безвъзмездно ползване на просторно помещение в София. Би било добре мястото да е на достъпно за родители място, да голяма пътна артерия или удобен градски транспорт. Най-важното е мястото да бъде лесно достъпно за трудно подвижни деца и възрастни. Свържете се с нас за повече информация и молим – разпространете призива ни.

 

За повече информация:

http://premature-bg.com/family-center/