Завръща се патронажната грижа за всички новородени бебета

Завръща се патронажната грижа за всички новородени бебета

Промени в Наредба № 9 от 2019 г. дават възможност на семействата с новородени бебета да се възползват от безплатен пакет от здравни грижи, до 14 дни след изписване от родилното отделение, в уютната среда на собствения си дом.

Въвеждането на здравно-информационни и здравно-промотивни дейности в първите дни след изписване на детето от родилното отделение има за цел да подкрепи семействата в грижата за бебетата, както и да даде основа за едно спокойно ранно детско развитие. Дейностите са финансово обезпечени от НЗОК.

Целта на тези промени е да се подобри здравната информираност на родителите и другите лица, полагащи грижи за детето. Дейностите ще се изпълняват самостоятелно или по назначение на лекар от медицински сестри, акушерки или лекарски асистенти в амбулаторията за първична медицинска помощ, в която работи общопрактикуващият лекар на детето.

С друга промяна се допълва Наредба № 26 от 2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени.

Категорично се определя ангажиментът на лекаря, установил бременността, да насочи бъдещата майка за извършване на изследванията за оценка на риска от раждане на дете с най-честите хромозомни болести, спина бифида, аненцефалия и дефекти на коремната стена в съответствие с изискванията и в медицински определените срокове.