Милица Русанова

Ерготерапевт

Милица Русанова

Милица Русанова завършва бакалавър “Медицинска рехабилитация и ерготерапия” през 2018 г. в Медицински факултет, след това продължава образованието си с магистратура “Ерготерапия за деца и възрастни с нарушения” във Факултет по науки за образованието и изкуствата към Софийски университет “Св. Климент Охридски” . Дипломира се през 2020 г. с дипломна работа на тема “Специфика на двигателното развитие при деца от аутистичния спектър”. 

Професионален опит

Още от началото на професионалното й обучение, интересът й е насочен към децата и техния поглед към заобикалящия ги свят. Тогава започва да работи с деца и с техните семейства –  като доброволец в болницата, където следва. 

Работа в Център “Малки чудеса”

Професионалното приключение на Милица започва в Център за детско развитие „Малки чудеса“ веднага след дипломирането й през 2018 г. Милица работи с деца и родителите им, търсейки решения за преодоляване на трудностите и подобряване качеството на живота. Главната ѝ задача е да насърчава развиването на самостоятелността на детето в ежедневните дейности, чрез които те да се ангажират и активно да участват в общността.

В зависимост от нуждите на детето се изготвя програма със занимания, засягащи различни аспекти от развитието и между всяко едно занимание се прави почивка. Упражненията протичат под форма на игри, защото по време на игра, детето неусетно може да направи нови неща. Именно с помощта на различни игри, интересни на детето, то може да се научи да се самообслужва и да развие умения за последователност на действията и житейски умения

Фокусът на работата ѝ е върху:

  • самообслужване (миене на ръце и зъби, преобличане, тоалетни навици);
  • двигателно развитие (обща моторика, баланс, координация);
  • моторно планиране;
  • сензорна интеграция. 

Един от водещите е на Програмата “Уча се да бъда самостоятелен” за развиване на социални, комукационни, житейски и умения за самообслужване. 

Свободно време и интереси

“В свободното си време обичам да чета и да изобретявам нови неща. Обичам да снимам красиви пейзажи и да правя дълги разходки из природа.”

 

“Нещо, на което ме научиха малките човечета е, че няма невъзможни неща, стига, да го желаем!”